Category UncategorizedPosted on

Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH --------------    Số: 114/2004/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC                ------------------------------------- T.TU 24-11-04         …
Continue reading "Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP"
Category UncategorizedPosted on

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------- Số: 19/2009/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2009     QUYẾT …
Continue reading "Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành"
Category UncategorizedPosted on

891/2000/QĐ-UB 22/05/2000 V/v qui định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Quyết định số 891/2000/QĐ-UB của UBND Tỉnh Sơn La : V/v qui định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệpThuộc tính văn bảnSố/Ký hiệu: 891/2000/QĐ-UBNgày ban hành: 22/05/2000Người ký: Lê Bình ThanhTrích yếu: V/v…
Continue reading "891/2000/QĐ-UB 22/05/2000 V/v qui định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp"
Category UncategorizedPosted on

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cẤp giẤy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH KON TUM---------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------Số: 12/2009/QĐ-UBNDKon Tum, ngày 05 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, TỶ LỆ PHÂN…
Continue reading "Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cẤp giẤy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở"
Category UncategorizedPosted on

Quy định mới về bồi thường đất không sổ đỏ

Nếu đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993, song người sử dụng đã nộp tiền sử dụng thì được nhận bồi thường khi nhà nước thu hồi. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 về …
Continue reading "Quy định mới về bồi thường đất không sổ đỏ"